Картинка
Аспірантура ІПФ НАН України
 

Список аспірантів

Ворона Марина Іванівна
Термін навчання: 2019 -- 2024
Назва дис. дослідження: Метод функціоналу щільності в позитронній спектроскопії радіаційних матеріалів
Науковий керівник: д.ф.-м.н., сд Лебедь О.А.;
Наукометричні показники: Scopus ; GScholar ; WoS ;
e-mail:
Публікацій: разом 8 (з них статей: 1)
Сертифікати: ---

Овчаренко Артур Юрійович
Термін навчання: 2020 -- 2024
Назва дис. дослідження: Методи рентгенівського фазового контрасту на основі компактних прискорювачів частинок»
Науковий керівник: д.ф.-м.н., сд Лебедь О.А.;
Наукометричні показники: Scopus ; GScholar ; WoS ;
e-mail:
Публікацій: разом 7 (з них статей: 0)
Сертифікати: разом: 1

Скороход Роман Володимирович
Термін навчання: 2018 -- 2024
Назва дис. дослідження: Моделювання радіаційних пошкоджень високоентропійних матеріалів методами комп’ютерної термодинаміки
Науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Коропов О.В.;
Наукометричні показники: Scopus – 1 ; GScholar ; WoS – 2 ;
e-mail:
Публікацій: разом 16 (з них статей: 6)
Сертифікати: ---

Положій Гліб Євгенович
Термін навчання: 2020 -- 2024
Назва дис. дослідження: Протонно-променева літографія малорозмірних структур спеціального призначення
Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Пономарьов О.Г.;
Наукометричні показники: Scopus – 2 ; GScholar ; WoS ;
e-mail:
Публікацій: разом 19 (з них статей: 7)
Сертифікати: ---

Гончаренко Оксана Іванівна
Термін навчання: 2021 -- 2025
Назва дис. дослідження: Дослідження процесів формування покриттів методом магнетронного розпилювання імпульсами високої потужності
Науковий керівник: к.ф.-м.н. Коломієць В.М.;
Наукометричні показники: Scopus ; GScholar ; WoS ;
e-mail:
Публікацій: разом 4 (з них статей: 1)
Сертифікати: ---

Лебединська  Юлія Станіславівна
Термін навчання: 2022 -- 2026
Назва дис. дослідження: Вплив на польову емісію діелектричних утворень у приповерхневому шарі конструкційних матеріалів прискорювачів
Науковий керівник: д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України Холодов Р.І.;
Наукометричні показники: Scopus ; GScholar ; WoS ;
e-mail:
Публікацій: разом 6 (з них статей: 1)
Сертифікати: разом: 25

Фото відсутнє

Лисенко Борис Олегович
Термін навчання: 2023 -- 2027
Назва дис. дослідження: Вплив опромінення на мікроструктурні перетворення у сплавах Fe-Cr-Al, як матеріалів для високотемпературних реакторів
Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Харченко Д.О.;
Наукометричні показники: Scopus ; GScholar ; WoS ;
e-mail:
Публікацій: ---
Сертифікати: разом: 1

Макаренко Олеся Вікторівна
Термін навчання: 2023 -- 2027
Назва дис. дослідження: Процеси атомізації сплавів з високою ентропією на основі заліза
Науковий керівник: к.ф.-м.н., с.н.с. Рогульський Ю.В.;
Наукометричні показники: Scopus ; GScholar ; WoS ;
e-mail:
Публікацій: ---
Сертифікати: ---

Луговський Віталій Олександрович
Термін навчання: 2023 -- 2027
Назва дис. дослідження: Фізичні процеси в магнетронному розряді ініційованому джерелом електричних імпульсів високої потужності та їх вплив на формування функціональних плівкових покриттів
Науковий керівник: к.ф.-м.н. Коломієць В.М.;
Наукометричні показники: Scopus ; GScholar ; WoS ;
e-mail:
Публікацій: ---
Сертифікати: ---

Журакулов Владислав Вячеславович
Термін навчання: 2023 -- 2027
Назва дис. дослідження: Формування пучка іонів у компактному ядерному мікрозонді
Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Пономарьов О.Г.;
Наукометричні показники: Scopus ; GScholar ; WoS ;
e-mail:
Публікацій: ---
Сертифікати: разом: 1