Картинка
Сайт ради молодих учених
ІПФ НАН України

Конкурс на здобуття Премій Президента України для молодих вчених у 2021 році.


 

Лист НАН України від 11.01.2021 №9к/23-8 щодо оголошення конкурсу на здобуття Премії Президента України у 2021 році.

 

 

Положенням про Премію Президента України для молодих вчених (далі – Положення), затвердженим Указом Президента України від 12.06.2000 №779 (з наступними змінами), встановлено 40 премій Президента України для молодих вчених (далі – Премії) в розмірі 40 тис.грн. кожна. Відповідно до згаданого указу організація та проведення конкурсу на здобуття зазначених премій покладені на Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі – Комітет).

Роботи на здобуття зазначених Премій приймає Секретаріат Комітету. Порядок висунення робіт, які подаються для участі у конкурсі, та оформлення документів викладено у відповідній інструкції, розміщеній на офіційному веб-сайті Комітету. Для попередньої реєстрації роботи в електронному вигляді необхідно надіслати інформацію за електронною адресою: olena.zhdanenko@kdpu-nt.gov.ua.

Консультації щодо оформлення та прийняття робіт здійснює Секретаріат Комітету за адресою: 03680, м. Київ-150, вул. Антоновича, 51, кім. 1212, тел.: (044) 2467819, тел/факс: (044) 2466300.

Відповідно до Положення роботи для участі у конкурсі на здобуття Премії висувають наукові установи і приймаються Секретаріатом Комітету до 1 березня 2021 року за наведеною адресою.

Вік претендентів робіт, що висуваються на здобуття Премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висунення роботи для участі у конкурсі на здобуття Премії.

 

 

Положення про Премію Президента України для молодих вчених

 

 

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки