Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2023

Наукові проекти| Тематичні напрямки |

ПЕРЕЛІК пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

 • Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук
 • Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
 • Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
 • Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
 • Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
 • Найважливіші фундаментальні проблеми розвитку ракетно-космічних технологій

Інформаційні та комунікаційні технології

 • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій
 • Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси
 • Суперкомп'ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні мережі та системи. Грід- та клауд-технології
 • Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем
 • Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення
 • Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень. Ситуаційні центри
 • Технології та засоби захисту інформації

Енергетика та енергоефективність

 • Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд
 • Технології електроенергетики та теплоенергетики
 • Технології атомної енергетики та методи оцінки її безпеки
 • Технології енергетичного машинобудування
 • Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива. Технології використання скидних енергоресурсів. Теплонасосні технології
 • Нанотехнології створення нового покоління мастильних матеріалів для промисловості. Технології та засоби експертно-аналітичного контролю якості моторних палив (автомобільних бензинів та дизельного палива згідно з вимогами "Євро-4"," Євро-5"; скрапленого нафтового газу і біопалива)
 • Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки
 • Енергоефективні технології на транспорті

Раціональне природокористування

 • Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття
 • Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату
 • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів
 • Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів
 • Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря
 • Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості
 • Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування
 • Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості
 • Проблеми забезпечення продовольчої безпеки і збереження та розширення генофонду сільськогосподарських сортів рослин і порід тварин

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

 • Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи “людина - світ” та створення новітніх технологій покращення якості життя
 • Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування
 • Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика
 • Геномні технології в сільському господарстві
 • Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості
 • Конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів
 • Технології створення молекулярно-діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних препаратів
 • Генетична і регенеративна медицина
 • Імунобіотехнологічні дослідження з розробки вітчизняних профілактичних і діагностичних препаратів для виявлення маркерів інфікування збудниками інфекційних хвороб
 • Технології забезпечення донорства крові в Україні та підвищення її якості
 • Проблеми впливу на людський організм випромінювання різних частотних діапазонів та захисту населення і військовослужбовців від нелетальних видів зброї
 • Найважливіші проблеми у сфері цивільного захисту

Нові речовини і матеріали

 • Цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення
 • Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів
 • Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів
 • Створення та застосування технологій отримання нових речовин хімічного виробництва