Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Центр коллективного користування| Положення |

ПОЛОЖЕННЯ про центр колективного користування науковими приладами “Прискорювальна мас-спектрометрія”

1. Загальні положення:

1.1. Центр колективного користування науковими приладами (ЦККП) „Прискорювальна мас-спектрометрія” створено на базі Інституту прикладної фізики з метою найбільш раціонального використання унікального та коштовного сучасного прискорювального мас-спектрометра Tandetron 1.0 MV модель 4110Bo-AMS HVEE B.V. виробництва фірми HVEE Europa B.V. (Нідерланди).

1.2. Інститут прикладної фізики НАНУ має всі можливості забезпечити умови колективного користування приладом: спеціалізоване приміщення, контрольно-вимірювальні прилади, INTERNET-мережу, фахівців та досвід проведення досліджень на подібному обладнанні.

1.3. Центр „Прискорювальна мас-спектрометрія” бере на себе зобов`язання забезпечити якісну та безперервну роботу придбаного Приладу, його відповідне фахове обслуговування, умови ефективного його використання. 2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру:

2.1. Центр є надбанням Національної академії наук України. Прилад перебуває на балансі Інституту прикладної фізики України.

2.2. Центр входить до складу наукового підрозділу (відділ №30 - Відділ ядерно-фізичних методів дослідження) Інституту прикладної фізики НАНУ і підпорядкований безпосередньо дирекції Інституту прикладної фізики НАНУ, без статусу юридичної особи. Центр має назву „Прискорювальна мас-спектрометрія”, яка разом з Положенням про центр затверджена комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України (Комісія).

2.3. Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на Приладі, який обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати його в режимі оптимального функціювання, та отримувати консультативні послуги.

2.4. Наказом директора Інституту прикладної фізики НАН України керівником Центру призначений завідувач відділу Радіаційної біофізики №20, к.ф-м.н. Данильченко Сергій Миколайович. Відповідальним за експлуатацію мас-спектрометра призначений Дрозденко Олександр Олексійович, с.н.с.; головний інженер Інституту. Наукове керівництво роботою Центру покладено на директора Інституту прикладної фізики НАН України академіка НАН України Сторіжко Володимира Юхимовича.

2.5. Інститут не менше одного разу на рік звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, а також, у разі необхідності, перед Комісією. В загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються Інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства та до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України.

3. Порядок надання послуг:

3.1. Інформація про Центр колективного користування науковими приладами „Прискорювальна мас-спектрометрія” (тип Приладу, основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на Приладі, наданому для колективного користування) міститься на web-сторінках Інституту прикладної фізики НАНУ (http://www.iap.sumy.org) та Президії НАН України(http://www.nas.gov.ua).

3.2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на прискорювальному мас-спектрометрі Tandetron 1.0 MV модель 4110Bo-AMS HVEE B.V., два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України заявки на кількість годин, строки та види досліджень, що потребують використання зазначеного Приладу.

3.3. Бюро Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України за поданням директора Інституту прикладної фізики НАН України затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування прискорювальним мас-спектрометром Tandetron 1.0 MV модель 4110Bo-AMS HVEE B.V.

3.4. Директор Інституту прикладної фізики НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, затверджуе графік роботи Центру, встановлює кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи Інституту прикладної фізики НАН України і потреб вчених НАН України у використанні Приладу.

3.5. При плануванні часу роботи Центру дирекція керується пропорціями, вказаними в розпорядженні Президії НАН України №322 від 28.04.2004р. Для зручності колективного користування та в зв`язку з оптимальним використанням технічного ресурсу приладу і раціональної організації робочого часу працівників Центру встановлено наступний розподіл робочого часу. При роботі в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб базової наукової установи Центру - Інституту прикладної фізики НАН України, 3 години надається для замовників - інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години може бути надано для платного використання обладнання Центру іншим установам, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством.

3.6. Використання часу роботи прискорювального мас-спектрометра Tandetron 1.0 MV модель 4110Bo-AMS HVEE B.V. реєструється в журналах, форма заповнення яких встановлюється Комісією.

3.7. При плануванні використання часу роботи Приладу з іншим співвідношенням часу для власних потреб та платних послуг дирекція виходить з того, що час безкоштовного колективного користування Приладом залишається незмінним.

3.8. Платні послуги з використанням Приладу Центру НАН України для потреб інших замовників надаються згідно з чинним законодавством України.

3.9. В друкованих працях з використанням даних, отриманих на обладнанні ЦКК «Прискорювальна мас-спектрометрія» замовник, окрім прямого посилання де і в який спосіб було отримано дані, зобов`язаний на загальному рівні дотримуватися авторських прав.

4. Порядок оформлення заявок

4.1. Наукові організації та установи НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень у ЦККП «Прискорювальна мас-спектрометрія» заздалегідь (за 1-2 міс) до встановлених термінів подають керівнику Центру заявку встановленого зразка з описом типу, класу сполук, що будуть аналізуватися, кількістю зразків та обґрунтуванням наукової проблематики.

4.2. Замовник та Виконавець укладають угоду про проведення робіт на обладнанні ЦККП «Прискорювальна мас-спектрометрія».

4.3. Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно з розрахунком разового циклу аналітичних робіт, пробопідготовки та амортизаційних витрат.

4.4. Форми заявки можна прочитати тут або скачати тут

5. Зміна базової установи, закриття Центру:

5.1 У разі недотримання вимог цього Положення, неналежної організації роботи Центру з боку Інституту прикладної фізики НАН України із забезпечення колективного користування прискорювальним мас-спектрометром Tandetron 1.0 MV модель 4110Bo-AMS HVEE B.V. для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром прискорювального мас-спектрометра Tandetron 1.0 MV модель 4110Bo-AMS HVEE B.V іншій науковій Установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.

5.2 Комісія з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України розглядає пропозиції Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України згідно з розділами 1 і 2 цього Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття Центру і подає його на затвердження Президії НАН України.

5.3. Адреса та контактні телефони ЦККП «Прискорювальна мас-спектрометрія»:

Інститут прикладної фізики НАН України
40000, м. Суми, вул. Петропавлівська 58
Tел.: +38 (0542) 22-27-94; ф. +38 (0542) 22-37-60
e-mail: ipfmail@ipfcentr.sumy.ua

Institute of Applied Physics (IAP),
National Academy of Sciences of Ukraine
58, Petropavlivska St., 40000 Sumy, Ukraine
Tel.: +38 (0542) 22-27-94; fax (0542) 22-37-60
e-mail: ipfmail@ipfcentr.sumy.ua

Web site of IАР: http://www.iap.sumy.org/Tandetron/

Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...

Семінари

25 червня 2024 р. о 14-00 відбудеться загальноінститутський семінар під кер. д.ф.-м.н. Лебедя О.А.
Час проведення: 25.06.2024 Детальніше ...