Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2023

 Актуальні новини   | новини 2023 рік | новини за роками:
 
2023  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Фільтр:


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

attachments/files/file/Розклад.pdf 

4 жовтня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Острик В.І.

  Контактна задача для міжфазного відшарованого включення

  Розглянуто рівновагу двох жорстко з'єднаних пружних півплощин із різних матеріалів, на межі поділу яких розміщене тонке жорстке включення. Одна сторона включення з'єднана з однією з півплощин, а інша – відшарована з утворенням тріщини. Враховано фрикційний контакт берегів тріщини поблизу її вершин. Із застосуванням методу Вінера – Гопфа розв’язок системи інтегральньних рівнянь задачі отримано в замкненій формі. Знайдено розміри областей контакту берегів тріщини, розподіли напружень в областях контакту, на межі поділу півплощин поза тріщиною та в місці з'єднання включення з півплощиною, асимптотичні розподіли напружень і переміщень в околі кінця включення.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

04.10.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

26 вересня 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Горкавенко Володимир Миколайович

  Пошук проявiв частинок за межами Стандартної моделi та топологiчних струноподiбних об’єктiв

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

26.09.2023


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

19 вересня 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Олександр Лисенко

  Вплив генерованого електричного поля накачки на підсилення хвиль просторового заряду в супергетеродинному ЛВЕ.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

19.09.2023


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

14 червня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Холодов Р.І.

  Процеси КЕД у полі лазерної хвилі. Частина 2

  Досліджується процес випромінювання фотона електроном в надкритичному полі плоскої електромагнітної хвилі. Розглядається випадок релятивістського руху електрона проти напрямку хвилі (зворотнє Комптонівьске розсіювання). Проаналізовано кінематику процесу, поляризаційні ефекти.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

14.06.2023


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

7 червня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Коропов О.В.

  Основні уявлення про кінетику зародження пор під опроміненням

  Обговорюються основні уявлення, що стосується кінетики зародження пор та рівняння, які описують цю кінетику за умов опромінення  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

07.06.2023

Розклад семінарів

Лекції для аспірантів за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія»

До уваги співробітників ІПФ НАН України !

 

30 травня 2023 року о 1100  та  1 червня 2023 року о 1000  в лабораторному корпусі ІПФ НАН України  (кімната 25б). відбудуться лекції для аспірантів за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії за  спеціальністю 104 «Фізика та астрономія»:

«Рентгенівський фазовий контраст»

Викладач: завідувач лабораторії № 31 ІПФ НАН України, д.ф.-м.н., старший дослідник Лебедь О.А.

Бажаючим прослухати курс лекцій, прохання звертатися до НОВ ІПФ НАН України за електронною адресою: iapsumy@gmail.com

04.06.2023


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

31 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Бистрик Ю.С.

  Ймовірності виживання для RTM моделі (Run-and-Tumble Model) активного броунівського руху

  Використовуючи метод Вінера-Гопфа отримано узагальнення теореми Спарре Андерсена для флуктуючих сум випадкових величин. На основі даного узагальнення розв'язано задачу знаходження ймовірностей виживання для RTM моделі активного броунівського руху у випадку довільних густин ймовірності часу руху частинки.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

31.05.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

24 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Кульментьєв О.І.

  Безвуглецева енергетика та комп'ютерне моделювання нанокластерів у задачі проектування нових матеріалів

  В даний час двома основними варіантами безвуглецевої енергетики можна вважати ядерну енергетику (реактори розподілу) та водневу енергетику. При застосуванні методу багаторівневого моделювання вивчення матеріалів в цих областях на структурному мезорівні найважливішу роль відіграють атомні нанокластери. У реакторах розподілу – у продовженні термінів їх експлуатації (утворення частинок нових фаз із затримками розвитку), а у об'єктах водневої енергетики – завдання вибору підходящих нанокаталізаторів. У доповіді представлено можливий оригінальний підхід до дослідження структури та динамічних властивостей атомних нанокластерів, що базується на попередніх роботах автора. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

24.05.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

17 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Алексенко О.В.

  Числовий розв'язок системи рівнянь Ланжевена для моделювання дифузії преципітатів

  З використанням технології паралельних обчислень CUDA розглянуто моделювання дифузії преципітатів. Отримано чисельну оцінку коефіцієнта дифузії. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

17.05.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

10 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Дяченко М.М.

  Фотоіонізація водневоподібного іона в рамках теорії збурень

  Проведено дослідження процесу фотоіонізації водневоподібного іона в рамках теорії збурень, коли потенціал ядра враховується точно, а лазерна хвиля розглядається як збурення. Розглянуто вплив недипольних поправок на ймовірність даного процесу та проведено порівняння з дипольним наближенням. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

10.05.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

attachments/files/file/розклад(2).pdf 

3 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Лебединська Ю.С.

  Роль водню у пробої прискорювальних структур (огляд літератури)

   

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

03.05.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

26 квітня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Недорешта В.М.

  Вплив поляризації γ-квантів на ймовірності процесів першого порядку у полі лазерної хвилі

   

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

26.04.2023


Параметри підключення до конференції СПЕТФ-МНФ-2023 та програма конференції

Параметри підключення до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/5933774333?pwd=bHpXV3VsZ1JxNlNzQzM1U1VyVmJHUT09
Meeting ID: 593 377 4333 Passcode: 6E5412

 

Програма конференції

 

 

12.04.2023


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

5 квітня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Хелемеля О.В.

  Моделювання нелінійних ефектів у плазмі. Подвійнійні шари.

  Проведено одно- та двовимірне моделювання нелінійних процесів у плазмі, зокрема, процесу утворення подвійних шарів в плазмі, методами Particle-in-Cell. Для пришвидшення розрахунків використовуються бібліотеки: MPICH - для паралельних обчислень на центральному процесорі, CUDA - для обчислень на графічних процесорах.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

05.04.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

29 березня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Мусієнко І.І.

  Густина струму польової електронної емісії з поверхні металу з врахуванням наявності напівсферичних вістрь наноскопічного масштабу

  За допомогою аналітичного та чисельного методів знайдено густину струму польової електронної емісії з поверхні металу з врахуванням наявності напівсферичних вістрь наноскопічного масштабу.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

29.03.2023