Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Бугай Олександр Миколайович

Посада: зав. сектору; член вченої ради Інституту;

e-mail:   ,  
 

Загальна інформація

Захист дисертації: «Моделювання процесів електротермічної атомізації в атомно-абсорбційному спектрометрі: кінетична модель з двома незалежними джерелами»за спеціальністю 01.04. 01 - фізика приладів, елементів і систем. Захист відбувся 08 червня 2006 р. у спеціалізованій вченій раді в Сумському державному університеті.

Науковий керівник: к.ф.-м.н., с.н.с. Рогульський Юрій Володимирович

Основні наукові праці

  • О.М. Buhay, Yu.V. Rogulsky, A.N. Kulik, A.N. Kalinkevich, L.F. Sukhodub Simulation of atomic absorption signals: A kinetic model with two independent sources. // Spectrochimica Acta Part B. – 2005. – V.60. – P. 491 – 503.
  • Рогульский Ю.В. Бугай А.Н., Кулик А.Н. Влияние пористости поверхности графитовой печи на атомизацию пробы. // Журнал прикладной спектроскопии. – 2004. – Т. 71, № 2. – С. 259-263.
  • Бугай А.Н., Рогульский Ю. В., Кулик А. Н., Суходуб Л. Ф. Кинетическая модель поступления свободных атомов в электротермический атомизатор. // Журнал прикладной спектроскопии. – 2005. – Т. 72. – № 2. – С. 241-246.
  • Бугай О. М., Павленко П.О., Кулик О. М., Рогульський Ю.В., Суходуб Л.Ф. Дослідження розподілу проби на поверхні графітової печі атомно-абсорбційного спектрометра методами растрової електронної мікроскопії. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т. 6. – № 4. – С. 702-707.
  • Рогульский Ю.В., Бугай А.Н., Кулик А.Н. Влияние потери массы в результате износа графитовой трубчатой печи на температурный режим электротермического атомизатора атомно-абсорбционного спектрометра КАС-120. // Аналитика и контроль. – 2004. – Т. 8. – № 3. – С. 231-235.
  • Бугай О. М., Рогульский Ю.В, Токмань В.В. Численное моделирование методом Монте-Карло функции распределения характеристического рентгеновского излучения по глубине в пористых биокерамиках на основе гидроксилапатита и трикальцийфосфата. // Вісник Сумського держуніверситету. – 2001. – № 3-4. – С.117-120.

Нагороди

Почесна грамота відділення ядерної фізики та енергетики НАН України (2014), Ювілейна почесна грамота (2018), Почесна грамота голови Сумської ОДА (2019),

Останні новини

Різне

Вітаємо к.ф.-м.н., зав.лаб. №41 Бистрика Юрія Сергійовича з присудженням Премії Верховної Ради України Детальніше ...