Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Харченко Василь Олегович

Посада: пров. н.с.;
к.ф.-м.н.
с.н.с.e-mail:  
 

Загальна інформація

1984 року народження, кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика (2009), старший науковий співробітник за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика (2013), старший науковий співробітник відділу моделювання радіаційних ефектів та мікроструктурних перетворень у конструкційних матеріалах ІПФ НАН України.

Харченко В.О. закінчив Сумський державний університет у 2001 році і отримав кваліфікацію математика. У 2009 році достроково, у зв’язку з захистом кандидатської дисертації, закінчив аспірантуру Інституту магнетизму НАН та МОН України. З серпня 2009 року по цей час працює в ІПФ НАН України, спочатку на посаді наукового співробітника, а з листопада 2010 року на посаді старшого наукового співробітника. За час роботи в Інституті прикладної фізики В.О.Харченко займався науковими проблемами, пов`язаними із задачами числового моделювання процесів мікроструктурних перетворень у матеріалах, що знаходяться у сильно нерівноважних умовах, та при сталій дії опромінення.

В.О. Харченко активно проводить наукову діяльність співпрацюючи з науковцями інших відділів та студентами, залучаючи їх до наукової роботи. Загалом він характеризується як вчений високої кваліфікації, що здатний самостійно ставити та вирішувати нові задачі в області не лише теоретичної фізики та радіаційного матеріалознавства, а також в області біофізики, проводячи сумісні роботи з науковцями із-за кордону.

За результатами роботи в Інституті прикладної фізики НАН України після захисту кандидатської дисертації В.О.Харченком було опубліковано 32 роботи, з яких: 1 монографія, 1 розділ у колективній монографії, 23 статті (у тому числі 2 без співавторів) у вітчизняних та зарубіжних фахових журналах та 7 тез доповідей на українських та міжнародних конференціях.

Нагороди

Грант Президента для молодих вчених (2012), Стипендія Президента України (2014), Грант Президента для молодих вчених (2017), Премія Президента України для молодих учених (2017), Ювілейна почесна грамота (2018),

Останні новини

Різне

Вітаємо к.ф.-м.н., зав.лаб. №41 Бистрика Юрія Сергійовича з присудженням Премії Верховної Ради України Детальніше ...