Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2023

 

№40 - Відділ квантової електродинаміки сильних полів

Cемінари 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Aктуальні новини

attachments/files/file/Розклад.pdf 

4 жовтня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Острик В.І.

  Контактна задача для міжфазного відшарованого включення

  Розглянуто рівновагу двох жорстко з'єднаних пружних півплощин із різних матеріалів, на межі поділу яких розміщене тонке жорстке включення. Одна сторона включення з'єднана з однією з півплощин, а інша – відшарована з утворенням тріщини. Враховано фрикційний контакт берегів тріщини поблизу її вершин. Із застосуванням методу Вінера – Гопфа розв’язок системи інтегральньних рівнянь задачі отримано в замкненій формі. Знайдено розміри областей контакту берегів тріщини, розподіли напружень в областях контакту, на межі поділу півплощин поза тріщиною та в місці з'єднання включення з півплощиною, асимптотичні розподіли напружень і переміщень в околі кінця включення.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

Архів новин за 2023

 

26 вересня 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Горкавенко Володимир Миколайович

  Пошук проявiв частинок за межами Стандартної моделi та топологiчних струноподiбних об’єктiв

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

19 вересня 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Олександр Лисенко

  Вплив генерованого електричного поля накачки на підсилення хвиль просторового заряду в супергетеродинному ЛВЕ.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

14 червня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Холодов Р.І.

  Процеси КЕД у полі лазерної хвилі. Частина 2

  Досліджується процес випромінювання фотона електроном в надкритичному полі плоскої електромагнітної хвилі. Розглядається випадок релятивістського руху електрона проти напрямку хвилі (зворотнє Комптонівьске розсіювання). Проаналізовано кінематику процесу, поляризаційні ефекти.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

7 червня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Коропов О.В.

  Основні уявлення про кінетику зародження пор під опроміненням

  Обговорюються основні уявлення, що стосується кінетики зародження пор та рівняння, які описують цю кінетику за умов опромінення  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

31 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Бистрик Ю.С.

  Ймовірності виживання для RTM моделі (Run-and-Tumble Model) активного броунівського руху

  Використовуючи метод Вінера-Гопфа отримано узагальнення теореми Спарре Андерсена для флуктуючих сум випадкових величин. На основі даного узагальнення розв'язано задачу знаходження ймовірностей виживання для RTM моделі активного броунівського руху у випадку довільних густин ймовірності часу руху частинки.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

24 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Кульментьєв О.І.

  Безвуглецева енергетика та комп'ютерне моделювання нанокластерів у задачі проектування нових матеріалів

  В даний час двома основними варіантами безвуглецевої енергетики можна вважати ядерну енергетику (реактори розподілу) та водневу енергетику. При застосуванні методу багаторівневого моделювання вивчення матеріалів в цих областях на структурному мезорівні найважливішу роль відіграють атомні нанокластери. У реакторах розподілу – у продовженні термінів їх експлуатації (утворення частинок нових фаз із затримками розвитку), а у об'єктах водневої енергетики – завдання вибору підходящих нанокаталізаторів. У доповіді представлено можливий оригінальний підхід до дослідження структури та динамічних властивостей атомних нанокластерів, що базується на попередніх роботах автора. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

17 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Алексенко О.В.

  Числовий розв'язок системи рівнянь Ланжевена для моделювання дифузії преципітатів

  З використанням технології паралельних обчислень CUDA розглянуто моделювання дифузії преципітатів. Отримано чисельну оцінку коефіцієнта дифузії. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

10 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Дяченко М.М.

  Фотоіонізація водневоподібного іона в рамках теорії збурень

  Проведено дослідження процесу фотоіонізації водневоподібного іона в рамках теорії збурень, коли потенціал ядра враховується точно, а лазерна хвиля розглядається як збурення. Розглянуто вплив недипольних поправок на ймовірність даного процесу та проведено порівняння з дипольним наближенням. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

attachments/files/file/розклад(2).pdf 

3 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Лебединська Ю.С.

  Роль водню у пробої прискорювальних структур (огляд літератури)

   

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

 

26 квітня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Недорешта В.М.

  Вплив поляризації γ-квантів на ймовірності процесів першого порядку у полі лазерної хвилі

   

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

5 квітня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Хелемеля О.В.

  Моделювання нелінійних ефектів у плазмі. Подвійнійні шари.

  Проведено одно- та двовимірне моделювання нелінійних процесів у плазмі, зокрема, процесу утворення подвійних шарів в плазмі, методами Particle-in-Cell. Для пришвидшення розрахунків використовуються бібліотеки: MPICH - для паралельних обчислень на центральному процесорі, CUDA - для обчислень на графічних процесорах.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

 

28 березня 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Кульментьєв О.І.

  Огляд досліджень температури крихко-в'язкого переходу для матеріалів корпусів легководних реакторів

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 


 

22 березня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Скороход Р.В.

  До моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в розбавлених металевих сплавах на основі Fe

  Обговорюється механізм перетягування розчиненої речовини в процесі радіаційно-індукованої сегрегації. Цей механізм полягає в тому, що комплекси дефект-розчинена речовина, які утворюються під дією опромінення, є достатньо рухливими, щоб зазнати значної дифузії перед поглинанням на стоках точкових дефектів.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

Розклад семінарів

 

15 березня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Острик В.І.

  Контактна задача для міжфазного відшарованого напівнескінченного включення.

  Розглянуто рівновагу двох жорстко з’єднаних пружних півплощин із різних матеріалів, на межі поділу яких розміщене напівнескінченне тонке жорстке включення. Одна сторона включення з'єднана з однією з півплощин, а інша – відшарована з утворенням тріщини. Враховано фрикційний контакт берегів тріщини поблизу її вершини. Знайдено розмір області контакту берегів тріщини, розподіли напружень в області контакту, на межі поділу півплощин поза тріщиною та в місці з'єднання включення з півплощиною.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

 

29 березня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Мусієнко І.І.

  Густина струму польової електронної емісії з поверхні металу з врахуванням наявності напівсферичних вістрь наноскопічного масштабу

  За допомогою аналітичного та чисельного методів знайдено густину струму польової електронної емісії з поверхні металу з врахуванням наявності напівсферичних вістрь наноскопічного масштабу.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

8 березня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Новак О.П.

  Збудження дискретних рівнів важкого іона полем лазерного імпульсу та альфа-частинки

  Чисельно розраховано імовірності збудження електрону важкого воднеподібного іону внаслідок зіткнення з альфа-частинкою в полі короткого рентгенівського імпульсу. Головна увага зосереджена на інтерференційному ефекті, пов'язаному зі взаємним впливом двох збурень на важкий іон. Досліджено вплив затримки між зіткненням та максимумом інтенсивності на величину інтерференційного ефекту.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

 

1 березня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Ворошило О.І.

  Знаходження ймовірності процесів 2-го порядку для фотонного проміжного стану з врахуванням інтерференції амплітуд -- новий підхід

  Запропонований новий підхід до знаходження інтерференційного доданку в ймовірності процесів 2-го порядку з фотонним проміжним станом, які відбуваються в полі електромагнітної хвилі  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

22 лютого 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Лебединський С.О.

  Моделювання струму польової електронної емісії з «реальної» поверхні металу

   

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 
Розклад семінарів

Останні новини

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 04.10.2023 Детальніше ...