Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

 

№40 - Відділ квантової електродинаміки сильних полів

Cемінари 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Архів новин за 2021

29 грудня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Чл.-к. НАНУ Холодов Р.І.

  Зворотне комптонівське розсіювання у сверхкритичному магнітному полі

  Вивчається процес розсіювання фотона на електроні на найнижчих рівнях Ландау в магнітному полі, що перевищує швінгерівське значення у випадку лобового зіткнення. Аналізуються резонансні умови. Знайдено ширину резонансу і перетин процесу.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


22 грудня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Коропов О.В.

  Явище радіаційно-індукованої сегрегації в металевих сплавах

  В даній роботі обговорюється модель радіаційно-індукованої сегрегації в багатокомпонентних металевих сплавах. Проведено аналіз стаціонарного режиму радіаційно-індукованої сегрегації.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


15 грудня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Алексенко О.В.

  Освоєння високопродуктивних паралельних обчислень за допомогою технології CUDA

  Вступ. Додавання двох чисел на GPU. Додавання двох векторів на GPU. Знайомство з нитями. Розщеплення блоку на нитки.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


8 грудня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.Ю.

  Розрахунки корозійних властивостей для оболонок тепловидільних елементів ядерних реакторів з врахуванням температури

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


1 грудня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Пров.н.с. Кульментьєв О.І.

  Основи і сучасний стан водневої енергетики

  Коротко описані причини посилення останнім часом інтересу до водневої енергетики. Розглянуто основні способи отримання, зберігання, транспортування і подальшого використання водневого палива. Показано, що для зберігання водню в гідридній формі повинні бути синтезовані і досліджені гідриди металів з широким спектром властивостей, для чого в свою чергу можуть бути незамінними методи обчислювальної термодинаміки.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


24 листопада 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Розсіювання електрона на мюоні в полі плоскої електромагнітної хвилі

  Досліджено процес розсіювання електрона на мюоні в полі плоскої електромагнітної хвилі у випадку довільної інтенсивності хвилі в резонансній та нерезонансній областях.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


17 листопада 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Новак О.П.

  Іонізація з К-оболонки при зіткненні іонів в полі лазерного імпульсу

  Проведено розрахунок імовірності іонізації важкого воднеподібного іону при зіткненні з ядром гелію в полі лазерного імпульсу. Розглянуто монопольне наближення за потенціалом ядер. Лазерний імпульс враховано в дипольному наближенні. Розглянуто шляхи оптимізації чисельної методики розрахунку імовірностей.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


10 листопада 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Резонансне розсіювання гамма-квантів на високоенергетичних електронах у сильному лазерному полі (випадок монохроматичної хвилі)

  Теоретично досліджено резонансні явища в процесі розсіювання гамма-кванту на електроні в ультрарелятивістському випадку у сильних лазерних полях. Досліджено резонансну кінематику даного процесу в сильному лазерному полі. Показана істотна залежність енергії частинок, що утворюються, від кутів їх вильоту. Отримано резонансний диференціальний переріз процесу розсіювання гамма-кванту на електроні у зовнішньому сильному електромагнітному полі. Показано, що резонансний диференціальний переріз може значно (на кілька порядків) перевищувати відповідний нерезонансний переріз.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


3 листопада 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Скороход Р.В.

  Моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в металевих сплавах на основі заліза (літературний огляд)

  Проведено огляд основних моделей, які використовуються для моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в металевих сплавах на основі заліза.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


27 жовтня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Хелемеля О.В.

  Гальмівна здатність електронного газу з анізотропним розподілом за швидкостями в зовнішньому однорідному магнітному полі довільної напруженості .

  Чисельно досліджено залежність гальмівної здатності магнітоактивного електронного газу від швидкості пролітаючої важкої зарядженої частинки. Розрахунки проводяться для довільної напруженості магнітних полів. Для чисельного експерименту випробувано кластер з 2(3) PC відділу №40.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


20 жовтня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Спін-поляризаційні ефекти в процесах фотонародження електрон-позитронної пари та синхротронного випромінювання в надкритичному магнітному полі

  Дане дослідження присвячене теоретичному вивченню синхротронного випромінювання та однофотонного народження електронно-позитронної пари в надкритичному магнітному полі з поляризованими частинками. Досліджено спін-поляризаційні ефекти в цих процесах у надкритичному магнітному полі. Знайдено ймовірності досліджуваних процесів для випадку найнижчих можливих рівнів Ландау. Для синхротронного випромінювання розглядається перехід електрона з першого збудженого рівня Ландау на основний, а для процесу однофотонного народження пари розглянуто народження пари на найнижчі збуджені рівня Ландау.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


13 жовтня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • C.н.с. Острик В.І.

  Фрикційний контакт берегів закритої внутрішньої поздовжньої тріщини у пружній смузі

  Розглянуто стиск і зсув пружної смуги з прямолінійною поздовжньою тріщиною. Тріщина є повністю закритою, а її береги знаходяться в умовах фрикційного проковзуван¬ня. Методом Вінера–Гопфа отримано аналітичний розв’язок задачі. Знайдено розподіли нормальних і дотичних напружень на лінії тріщини та її продовженні, коефіцієнт інтенсивності зсувних напружень.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


6 жовтня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Лебединський С.О.

  Моделювання струму польової електронної емісії з реальної поверхні металу

  У роботі досліджено вплив морфології поверхні матеріалу на струм польової електронної емісії, як початковий фактор виникнення вакуумного електричного пробою. Досліджується зміна впливу роботи виходу електронів з металу в залежності від морфології поверхні.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


22 вересня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Мусієнко І.І.

  Додаткові джерела збільшення струму польової електронної емісії з металу у високоградієнтних прискорювальних структурах

  Враховано вплив нанокластерів і нанопорожнин у приповерхневому шарі металу на густину струму польової емісії у високовакуумних прискорювальних структурах за допомогою чисельного методу.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


9 вересня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Котляр В.В. Інститут теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

  Електромагнітні процеси за участю тричастинкових систем

  Матеріали дисертаційного дослідження

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5933774333?pwd=bHpXV3VsZ1JxNlNzQzM1U1VyVmJHUT09

Идентификатор конференции: 593 377 4333

Код доступа: 6E5412

 


22 червня 2021 р. о 1400

Семінар присвячується пам'яті Петра Івановича Фоміна

Доповідачі:

 • Холодов Р.І.
 • Кульментьєв О.І.
 • Денисенко В.Л.
 • Новак О.П.
 • Коропов О.В.
 • Скороход Р.В.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

Детальніше

9 червня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Чл.-кор. НАН України Холодов Р.І.

  Комптонівське розсіяння в надкритичному магнітному полі

  Вивчається процес розсіяння фотона на електроні на найнижчих рівнях Ландау в магнітному полі, що перевищує швінгерівське значення. Знайдено загальні вирази для ймовірності процесу і поляризаційних параметрів кінцевого фотона. Аналізуються резонансні умови і спін-поляризаційні ефекти.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


2 червня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Знаходження ймовірності процесів другого порядку з фотонним проміжним станом, поза резонансним наближенням (розсіювання електрона на електроні (позитроні), тризуб-процесу, тощо)

  Розроблено метод знаходження ймовірності процесів другого порядку з фотонним проміжним станом, поза резонансним наближенням (розсіювання електрона на електрон (позитроні), тризуб-процесу, тощо)

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


26 травня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • пров. н.с. Кульментьєв О.І. 

  Побудова та інтерпретація фазових діаграм металевих сплавів

  Дано визначення фазових діаграм – графічного способу зображення фазових станів довільних термодинамічних систем. Окремо розглянуто застосування формалізму діаграм для вивчення типів структур і фазових переходів в одно-, дво- і трикомпонентних сплавах металів. Показано додаток цього методу для дослідження системи Fe-Cr-Al в задачі вибору оптимального складу матеріалу оболонок ТВЕЛ, стійких до виникнення аварійних ситуацій.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5933774333?pwd=bHpXV3VsZ1JxNlNzQzM1U1VyVmJHUT09
Ідентифікатор конференції: 593 377 4333
Код доступу: 6E5412

 


19 травня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Моделювання процесів нормальної і аномальної дифузії з використанням рівняння Ланжевена і високопродуктивних паралельних обчислень
  н.с. лабораторії № 41 Алексенко О.В.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5933774333?pwd=bHpXV3VsZ1JxNlNzQzM1U1VyVmJHUT09
Ідентифікатор конференції: 593 377 4333
Код доступу: 6E5412


28 квітня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Дяченко М.М.

  PIC моделювання нелінійних ефектів процесу гальмування зарядженої частинки при русі крізь електронну плазму

  Продовжено дослідження проблеми відмінності втрат енергії різнойменно заряджених частинок при русі крізь електронний газ, який пов'язаний з нелінійними процесами в плазмі. Проведено PIC (Particle in cell) моделювання в одновимірному випадку процесу втрат енергії модельної частинки в електронній плазмі. Отримано залежності енергії частинки від часу для різних температур плазми та проаналізовано спектри отриманих коливань. Також досліджено втрати енергії різнойменно заряджених частинок в плазмі та проведено порівняння отриманих залежностей з аналітичними виразами.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


21 квітня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Хелемеля О.В.

  Втрати енергії іона в електронному газі з врахуванням другого борнівського наближення

  Проведено чисельні розрахунки залежності енергетичних втрат важкої зарядженої частинки в електронному газі від її швидкості, з врахуванням поправок другого порядку в рамках борнівського наближення.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


7 квітня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Нікішкін І.І.

  Втрати енергії крупної частинки у задачі електронного охолодження методом PIC

  Втрати енергії крупної частинки при проходженні через електронний газ методом PIC.

 • Поліщук А.Ю.

  Побудова діаграм пурбе для системи fe-cr-al з врахуванням температури сплаву

  Подано короткий огляд поточної ситуації в сфері розробки стійких до окислення монолітних або шаруватих облицювальних матеріалів. Особлива увага приділяється сплавам Fe-Cr-Al, що складаються з Cr та Al, розчинених у гратці BCC Fe, які стабілізують структуру BCC до температури плавлення матеріалу (~ 1500 ° С). Ці сплави володіють високотемпературною міцністю та стійкістю до окислення. Оцінено діаграми Пурбе (для різних відсоткових співвідношень елементів сплаву), які дозволяють визначити можливість корозії з водневою або кисневою деполяризацією.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


1 квітня 2021 р. о 1400

Порядок денний

 • Кириллін І.В., Інститут теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»

  ОРІЄНТАЦІЙНІ ЕФЕКТИ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК ЧЕРЕЗ ЗІГНУТІ КРИСТАЛИ

  матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


31 березня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Резонансні ефекти в процесі комптонівського розсіяння гамма-квантів на електронах в полі плоскої монохроматичної хвилі для високих енергій початкових частинок

  Теоретично вивчено резонансні ефекти в процесі комптонівського розсіяння в полі монохроматичної лазерної хвилі циркулярної поляризації. Визначено резонансну кінематику процесу та отримано його переріз у випадку високих енергій початкових частинок. Показано, що резонансна ймовірність може значно перевищувати ймовірність Комптон-ефекту за відсутності зовнішнього поля.

 • М.н.с. Мусієнко І.І.

  Струм польової емісії у випадку двоступеневого потенціального бар'єру

  За допомогою чисельного методу побудовано графічні залежності густини струму польової емісії від енергії електронів та ширини кожної з областей модельного двоступеневого потенціального бар’єру на межі системи метал-вакуум.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


24 березня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Резонансні ефекти в процесі комптонівського розсіяння гамма-квантів на електронах в полі плоскої монохроматичної хвилі для високих енергій початкових частинок

  Теоретично вивчено резонансні ефекти в процесі комптонівського розсіяння в полі монохроматичної лазерної хвилі циркулярної поляризації. Визначено резонансну кінематику процесу та отримано його переріз у випадку високих енергій початкових частинок. Показано, що резонансна ймовірність може значно перевищувати ймовірність Комптон-ефекту за відсутності зовнішнього поля.

 • М.н.с. Нікішкін І.І.

  Втрати енергії крупної частинки у задачі електронного охолодження методом PIC

  Втрати енергії крупної частинки при проходженні через електронний газ методом PIC.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


30 березня 2021 р. о 1400

Порядок денний

 • Трофименко С.В., Інститут теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»

  ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ЕФЕКТИ В ІОНІЗАЦІЙНИХ ВТРАТАХ, ПЕРЕХІДНОМУ ТА КОГЕРЕНТНОМУ РЕНТГЕНІВСЬКОМУ ВИПРОМІНЮВАННІ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЧАСТИНОК

  матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


17 березня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Пров.н.с. Кульментьєв О.І.

  Кватерніони і опис довільних поворотів в 3d-просторі атомних кластерів

  Коротко описані основні характеристики і властивості гіперкомплексні чисел – кватернионов. Розглянуто застосування кватерніонів для завдання довільних поворотів в тривимірному просторі компактних об'єктів, а також для вирішення інших завдань сферичної геометрії. Показано одне з можливих застосувань гіперкомплексні чисел при дослідженні атомних кластерів – для завдання форми останніх.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


10 березня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Новак О.П.

  Іонізація з К-оболонки полем електронного згустку

  Розглянуто процес іонізації атому під дією поля електронного згустку, що рівномірно рухається з великим прицільним параметром. Обчислено імовірність процесу в рамках дипольного наближення за полем згустку. Проведено порівняння результатів чисельного розрахунку з передбаченнями теорії збурень для випадку малих зарядів згустка.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


3 березня 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Лебединський С.О.

  Вплив морфології поверхні катоду на протікання струму польової емісії

  Представлено моделювання залежності струму польової електронної емісії від морфології поверхні металу (нано- та мікро розмірні нерівності поверхні) та роботи виходу.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


24 лютого 2021 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Скороход Р.В.

  Диференційні рівняння радіаційно-індукованої сегрегації в N-компонентних концентрованих металевих стопах

  Сформульована система N+1 пов’язаних між собою нелінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних, яка описує радіаційно-індуковану сегрегацію в N-компонентних концентрованих металевих стопах. Проаналізований квазістаціонарний (усталений) режим радіаційно-індукованої сегрегації.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...

Семінари

25 червня 2024 р. о 14-00 відбудеться загальноінститутський семінар під кер. д.ф.-м.н. Лебедя О.А.
Час проведення: 25.06.2024 Детальніше ...