Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

 

№40 - Відділ квантової електродинаміки сильних полів

Cемінари 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Архів новин за 2017

27 грудня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Процеси квантової електродинаміки в сильному магнітному полі

  Проведено літературний огляд робіт по вивченню процесів квантової електродинаміки в сильному магнітному полі, які включають синхротронне випромінювання, народження е+е- пар, процеси на пульсарах, резонансні явища, КЕД тести в проекті FAIR та ін.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


20 грудня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Готується експеримент по надшвидкому прискоренню електронів в вуглецевих нанотрубках (огляд літератури)

 • С.н.с. Коропов О.В.

  Модель радіаційно-індукованої сегрегації в концентрованих металевих сплавах, що враховує межзерневу границю

  У доповіді зроблено спробу при розгляді радіаційно-індукованої сегрегації врахувати внутрішню структуру межзерневої границі і сформулювати рівняння, що описують поглинання точкових дефектів всередині межзерневої границі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


13 грудня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Фізики знайшли оптимальні умови для максимально ефективної роботи лазерних плазмових прискорювачів (огляд літератури)

 • Скороход Р.В.

  Дослідження радіаційно-стимульованої сегрегації в матеріалах ядерної енергетики

  Метою роботи є розрахунки профілів концентрації легуючих елементів при високотемпературному опроміненні. Проведено числове інтегрування диференціальних рівнянь для часової еволюції концентрацій матеріалу та дефектів двокомпонентного сплаву для різних температур і початкових концентрацій компонентів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


6 грудня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Поліщук А.Ю.

  Теорiя функцiонала щiльностi

  Метою доповiдi є огляд теорiї функцiонала щiльностi (ТФЩ), як альтернативного пiдходу до теорiї електронної структури, в якiй основну роль вiдiграє не багатоелектронна хвильова функцiя, а розподiл електронної щiльностi n(r). Теорiя функцiонала щiльностi вносить i практичний вклад. У випадку систем, що мiстять багато частинок, застосування традицiйних методiв стає неможливим, а сучасний рiвень розвитку ТФЩ дозволяє розраховувати системи, що мiстять до 1012-1013 атомів

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Народження електрон-позитронної пари електроном при розсіюванні електрона на лазерній хвилі

  Продовжено дослідження процесу народження електрон-позитронної пари при розсіюванні електрона на лазерній хвилі. Проведено аналіз резонансної ймовірності, отриманої в попередній частині. Показано, що резонансна область вносить суттєвий вклад в загальну ймовірність процесу утворення електрон-позитронної пари.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


29 листопада 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • C.н.с. Новак О.П.

  Виявлена неоднорідність в напрямках прильоту космічних променів ультрависоких енергій (огляд літератури)

 • С.н.с. Кульментьєв О.І.

  Метод молекулярної динаміки в неоднородному зовнішньому магнітному полі

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


22 листопада 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Подвійне променезаломлення фізичного вакууму в сильному магнітному полі

  Продовжено вивчення явища подвійного променезаломлення фізичного вакууму в сильному магнітному полі методом Гейзенберга-Ейлера та методом стандартної теорії розсіяння. Досліджуються закономірності впливу зовнішнього електромагнітного поля на зміну поляризації фотона. Знайдено значення параметрів Стокса, ступеня поляризації, еліптичності та кута повороту площини поляризації фотона в сильному магнітному полі.

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Втрати енергії важкої зарядженої частинки в замагніченому електронному газі

  В рамках квантово-польового підходу враховано вплив на гальмівну здатність електронного газу зовнішнього однорідного магнітного поля. Отримано аналітичні вирази для поляризаційного оператора замагніченого електронного газу з урахуванням температури. Чисельно розраховано залежність сили тертя від швидкості налітаючої зарядженої частинки.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


15 листопада 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  Моделювання нерелятивістської плазми методом PIC

  Моделювання динаміки нерелятивістської електрон-антипротонної та електрон-протонної плазми в задачі електронного охолодження методом PIC.

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Народження пари фотонів в полі сильного лазерного імпульсу

  Розроблюється метод обчислення ймовірностей квантово-електродинамічних эфектів, які виникають при взаємодії енергетичних фотонів та електронів з полем сильного лазерного імпульсу.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


8 листопада 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Нобелівська премія з фізики 2017.

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Резонансне двофотонне випромінювання електрона в помірно-сильному імпульсному лазерному полі

  Теоретично досліджено процес резонансного двофотонного випромінювання електрона в полі імпульсної лазерної хвилі. Показано, що резонансні умови в значній мірі залежать від енергії і кута вльоту початкового електрона. Показано, що резонансна ймовірність зменшується зі збільшенням енергії і зменшенням кута вльоту початкового електрона.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


1 листопада 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Теоретичне вивчення властивостей поверхні металу для мінімізації високовольтних пробоїв у прискорювальних структурах CLIC

  Розглянуто спосіб знаходження теоретичної залежності, яка враховує вплив різних факторів на ймовірність пробою у високоградієнтних електричних полях. Для розв’язку задачі використовується умова неперервності хвильових функцій потенціального бар’єру модифікованої поверхні металу.

 • Аспірант Поліщук А.В.

  Відновлення фази методом нелінійної регуляризації

  Вимірювання фази у методі рентгенівського фазового контрасту потребує інтегрування зашумлених даних, в результаті чого у зображенні виникають артефакти-смуги. Поставлена таким чином задача є некоректною і потребує регуляризації. У роботі продемонстровано, що даний підхід значно зменшує вклад таких артефактів-смуг і, отже, видимість деталей фазо-контрастного зображення покращується.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


25 жовтня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Фізики обговорюють нові підходи до пошуку частинок темної матерії.

 • С.н.с. Лебедь О.А.

  Резонансне гальмівне випромінювання електрона на ядрі в полі двох лазерних хвиль

  Досліджено кінематичні особливості протікання процесу гальмівного випромінювання в полі двох імпульсних лазерних хвиль. Розглянуто випадок, коли резонансні умови протікання процесу збігаються з умовами корельованого випромінювання і поглинання фотонів обох хвиль. Показані істотні відмінності в спектрах кінцевих частинок в цій кінематичної області.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


18 жовтня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.В.

  Флуоресцентні мікроскопи на основі смартфона наздоганяють за якістю стаціонарні

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Сценарії високовольтного високовакуумного пробою

  Робота присвячена розв’язанню проблеми запобігання високовакуумному високовольтному пробою у прискорювальних структурах для прискорювачів нового покоління, наприклад CLIC. Розглянуто існуючі сценарії пробою. Оцінено внесок характеристик системи у процес протікання пробою. Запропоновано шляхи підвищення стійкості системи.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


4 жовтня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Нікішін І.І.

  Експеримент з атомним інтерферометром наклав нові обмеження на субгравітаційні сили

 • С.н.с. Новак О.П.

  Вплив подвійних шарів в магнітосфері Юпітера на генерацію циклотронного надвипромінювання

  Показано, що після проходження крізь плазму подвійного шару перехід електронів в стан циклотронного надвипромінювання можливий в істотно менш щільній плазмі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


11 жовтня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Левицька О.О.

  Відкрито силу тяжіння за рахунок теплового випромінювання

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Асиметрія взаємодії електронів і позитронів в сильних імпульсних лазерних полях

  Теоретично досліджено взаємодію двох електронів і двох позитронів в полі двох сильних імпульсних лазерних хвиль. Показана можливість значної асиметрії у взаємодіях частинок і античастинок в зовнішніх лазерних полях. Ця асиметрія взаємодій істотно залежить від величини і знака фазових зрушень хвиль один щодо одного, а також від інтенсивності хвиль. Визначено діапазони фазових зрушень і напруженості полів, в яких взаємодія електронів і позитронів якісно відрізняється від аномального відштовхування до тяжіння.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


7 червня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • C.н.с. Холодов Р.І.

  Високовакуумні високоградієнтним пробої. Проекти CLIC і CLEAR

  Проведено аналіз появи високовакуумних високоградієнтних пробоїв в прискорювальних структурах. Обговорюються різні варіанти зменшення польової емісії електронів в задачі виникнення високовольтного пробою.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


31 травня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Двухфотонний сплеск при масі 750 ГеВ

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Принципи та методи фазового контрасту

  Пропонується оглядова доповідь із засад та принципів фазового контрасту. Проводиться аналіз існуючих методів фазового контрасту.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


24 травня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Новак О.П.

  Оглядова доповідь по колаборації SPARC

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Каскадні процеси квантової електродинаміки в сильних лазерних полях

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


17 травня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Мусієнко І.

  Аналог випромінювання Хокінга в холодному квантовому газі

 • Аспірант Поліщук А.

  Метод сплайн-інтерполяції та його застосування в задачах підвищення якості зображеня

  Розглянуто застосування методу інтерполяції в задачі підвищення якості зображення. Дано визначення сплайну, їх класифікація та властивості. Надані перші результати застосування даного підходу при обробці модельних зображень. Показаний зв’язок цього підходу із загальним методом Суперроздільності.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


10 травня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Гальмівна здатність замагніченого електронного газу.

  В рамках квантово-польового підходу враховано вплив на гальмівну здатність електронного газу зовнішнього однорідного магнітного поля. Отримано аналітичні вирази для поляризаційного оператора замагніченого електронного газу з врахуванням температури. Чисельно підраховано залежність сили тертя від швидкості налітаючої частинки.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


26 квітня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Резонансне утворення електрон-позитронної пари початковим фотоном з випроміненням кінцевого фотона в полі монохроматичної хвилі.

  Досліджено процес утворення електрон-позитронної пари в полі плоскої монохроматичної хвилі циркулярної поляризації. Досліджені умови резонансного перебігу процесу. Показано, що в резонансних умовах ймовірність процему може значно перевищувати нерезонансну.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


19 квітня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Оглядова доповідь по проекту ThomX

 • С.н.с. Лебедь О.А.

  Вплив характеристик лазерного імпульсу на формування рентгенівського випромінювання в зворотному розсіянні Комптона

  Розглянуто особливості формування рентгенівського променя при зіткненні пучка ультрарелятивістських електронів і лазерного імпульсу. Показано суттєвий вплив імпульсного характеру лазерного поля на спектральний розподіл рентгенівського променя.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


12 квітня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Квантова електродинаміка в рамках проекту ELI (огляд літератури)

 • С.н.с. Новак О.П.

  Чисельний розв’язок рівняння Дірака в потенціалі двох центрів

  Розлянуто чисельну методику розрахунку стаціонарних хвильових функцій електрона в потенціалі двох кулонівських центрів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


5 квітня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  ПК обігнав суперкомп'ютери в рішенні задачі трехчасткового розсіювання

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Зменшення струму польової емісії під дією зовнішнього магнітного поля

  Робота присвячена розв’язанню проблеми зменшення струму польової емісії з метою запобігання високовакуумному високовольтному пробою у прискорювальних структурах для прискорювачів нового покоління, наприклад CLIC. Доведено зменшення впливу електричного поля на густину струму польової емісії під дією магнітного поля. Запропоновано регулювання густини струму польової емісії за допомогою магнітного поля для зменшення ймовірності виникнення пробою.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


29 березня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Левицька О.О.

  Оглядова доповідь за проектом XFEL

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Зміна поляризації фотонів в магнітному полі ізольованої нейтронної зірки

  Продовжено розгляд явища подвійного променезаломлення у сильному магнітному полі. Досліджується зміна поляризації м’якого та рентгенівського фотонів, що зумовлена послідовним народженням та анігіляцією віртуальної електрон-позитронної пари. Розрахунки проводяться для параметрів ізольованої нейтронної зірки RX J1856.5-3754, для якої нещодавно було експериментально виявлено, що степінь поляризації оптичних фотонів становить 16,43%.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


22 березня 2017 р. о 1430

Порядок денний

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Вплив модифікації поверхні металу на польову емісію

  Розв’язується задача знаходження емісійного струму електронів з середовища метал-метал-вакуум за допомогою коефіцієнта прозорості потенціального бар’єру. Враховується вплив товщини модифікованого шару, яка не перевищує товщину скін-шару, для задачі зменшення високовакуумного пробою.

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Резонансне двохфотонне випромінювання електрона в помірно-сильному імпульсному лазерному полі

  Теоретично досліджено процес резонансного двохфотонного випромінювання електрона в полі імпульсної лазерної хвилі. Для діапазону помірно-сильних полів було отримано аналітичний вираз для резонансної ймовірності досліджуваного процесу. Показано, що резонансна ймовірність зменшується зі збільшенням інтенсивності поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


1 березня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.

  Вперше напряму виміряно квантові флуктуації електромагнітного поля у вакуумі (Огляд літератури)

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Вплив фазового зсуву двох сильних імпульсних лазерних хвиль на ефективну взаємодію електронів

  Вивчено вплив фазового зсуву двох сильних імпульсних лазерних хвиль на ефективну взаємодію електронів. Показано значне посилення відштовхування електронів в певному діапазоні фазових зрушень і інтенсивностей хвиль. Це призводить до того, що електрони розходяться на більші відстані, ніж без зовнішнього поля. Значення відстані може бути більшим на 2-3 порядки. Крім того, показано значний вплив фазового зсуву імпульсів хвиль на можливість ефективного притягання електронів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


15 березня 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Оглядова доповідь по проекту FAIR

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  Моделювання двокомпонентного газу в магнітному полі методом PIC

  Моделювання динаміки електрон-антипротонного і електрон-протонного газу в магнітному полі в задачі електронного охолодження методом PIC.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


22 лютого 2017 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Лебедь О.А.

  Актуальні проблеми квантової електродинаміки в імпульсних лазерних полях

  Пропонується огляд сучасних джерел потужного лазерного випромінювання, наукові програми відповідних установок та актуальні теоретичні завдання квантової електродинаміки сильних полів.

 • Н.с. Левицька О.О.

  Нерезонансний параметричний інтерференційний ефект при фото народженні пар на ядрі в полі двох імпульсних світлових хвиль

  Теоретично досліджено нерезонансне народження електрон-позитронної пари фотоном в полі ядра та двох імпульсних світлових хвиль. У інтерференційної області, де переважають процеси корельованого випромінювання-поглинання фотонів обох хвиль, встановлюється відповідність між кутом вильоту і енергією народжених частинок. Показано, що диференційний переріз в інтерференційній області для окремих значень енергії пари може на два порядки величини перевищувати переріз процесу в інший кінематиці розсіювання.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 29.05.2024 Детальніше ...